Tooltip content here Menu

Leren en ontwikkelen: Samen werken aan beter

Yvonne van Cooten is onze manager Wonen. Ze werkt met haar team aan de ontwikkeling en verbetering van onze dienstsverlening aan huurders. Om dit goed te kunnen doen, is ook de ontwikkeling van het team zelf belangrijk. Hier werkt ze dan ook doorlopend aan.

Yvonne: “Via verschillende routes halen we bij medewerkers op hoe het met hen gaat en met het werk. Zo is er het gesprek dat medewerkers voeren binnen het programma Rendement van Geluk. Een programma dat we elke medewerker aanbieden en kijkt naar de factoren die het geluksgevoel beïnvloeden. En de zogenaamde ‘goede gesprekken’ die ik als leidinggevende met iedere medewerker voer. Wat gaat goed, wat minder en wat heb je eventueel nodig? Door Rendement van Geluk spreken medewerkers zich beter uit en weten we dus beter op welk vlak winst te behalen is.”

De rode draad

“Vanuit de individuele gesprekken kunnen we vervolgens ook onderwerpen in teamverband aanpakken. Er loopt namelijk vaak een rode draad door al die gesprekken. Die halen we eruit en daarmee gaan we samen aan de slag. Ook bredere thema’s, voor de hele organisatie, komen we zo op het spoor. Zoals aandacht voor veiligheid, werkdruk en waardering over en weer. Dat pakken we dan als managementteam gezamenlijk op.”

Uit de waan van de dag

“Voor onze afdeling Woningen kwam als thema de ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening aan huurders naar voren. Door de waan van de dag, ontbrak de rust en ruimte om daaraan te werken. Daarom hebben we een vorm bedacht waardoor we gericht met elkaar aan de slag kunnen gaan. Dat is 'Werken aan beter'.”

Ruimte maken voor verbetering

“Eén keer per maand komen we een dagdeel bij elkaar op kantoor. De basisdienstverlening loopt door, zodat de huurders er geen last van hebben. Maar verder maken we geen afspraken en werken we met elkaar in alle rust aan procesverbeteringen, werkafspraken, verbeteren we brieven of folders, bespreken we knelpunten en werken we nieuwe ideeën uit.”

Verbinding en werkplezier

“Alleen al zo’n moment van samen werken op kantoor, is in deze tijd van hybride werken heel belangrijk. En het geeft veel lol. Dus het heeft ook invloed op het werkplezier en onderlinge verbinding. En daarna zoek je elkaar ook makkelijker op. Het versterkt de onderlinge samenwerking, een ander aandachtspunt dat ook speelde. Dat is meteen mooi meegenomen!”

Manager Yvonne als spreker bij een WieboLab
Yvonne, manager Wonen

Waardering en samenwerken

“Werken aan Beter vergroot het onderlinge begrip. 'Wat fijn dat je dit oppakt', hoor ik regelmatig. Die onderlinge waardering wordt steeds meer uitgesproken. Dat is echt heel mooi om te zien. Medewerkers geven elkaar meer complimenten, zoeken elkaar meer op en komen met meer nieuwe ideeën. Kortom: we werken beter samen.”