Tooltip content here Menu

Op pad met een beleidsadviseur

Sylvia Steunebrink is beleidsadviseur bij Wierden en Borgen. Samen met haar collega’s maakt ze plannen voor de lange termijn voor Wierden en Borgen. Bijvoorbeeld over hoe de woningen van Wierden en Borgen blijven passen bij de woonwensen van de huurders. “We denken ook na over onderwerpen als leefbaarheid, verduurzaming en huurprijzen”, vertelt Sylvia. “Het belang van onze huurders staat daarbij voorop.”

Afhandelen van de mail

08:15 uur

Sylvia werkt meestal op kantoor in Bedum. De werkdag begint met het afhandelen van de mail. “Een collega vraagt of ik wil meelezen met een memo. Hij wil weten of alles erin staat en de tekst duidelijk is. Een ander mailtje is van 1 van onze huurdersorganisaties. Daarin geven ze hun reactie op het voorstel voor nieuwe prestatieafspraken. Die maken we elk jaar met de gemeente en de huurdersorganisaties, over voldoende, betaalbare en duurzame woningen. Dit vraag wat meer aandacht, daarom plan ik hier later een moment voor in.

Teamoverleg over de thema's die spelen

09:30 uur

Vandaag is het maandelijkse werkoverleg met de directeur-bestuurder en de 5 collega’s van het team Strategie en Beleid. “We vertellen elkaar waar we op dit moment mee bezig zijn en wat de voortgang is. De concepttekst van de prestatieafspraken komt ook hier weer voorbij. We overleggen of we nog teksten moeten aanpassen. We hebben het ook over het duurzaamheidsbeleid en de veranderingen in ons woningbezit. Zo’n bijeenkomst is heel nuttig, want alle thema’s hebben met elkaar te maken.”

Overleg met beleidsadviseur van de gemeente

13:30 uur

Na de lunchpauze heeft Sylvia een Teams-overleg met de beleidsadviseur Leefbaarheid van de gemeente Het Hogeland. “Allebei vinden we leefbaarheid in de wijken belangrijk. Daar hebben we elkaar voor nodig. Onze wijkbeheerders en woonconsulenten werken in de buurten al veel samen met bewoners en de gemeente. Het zou goed zijn als onze medewerkers en die van de gemeente elkaar nóg beter weten te vinden. Daarom organiseren we een werkbijeenkomst. Als ze elkaar beter kennen, werken ze nog beter samen aan leefbare wijken.

Evaluatie project Langer Thuis

15:30 uur

Sylvia maakt een ommetje met haar collega Iñes om bij te praten over het Langer Thuis-pakket. “Dit pakket is vrij nieuw. Het bestaat uit kleine aanpassingen in de woning, bijvoorbeeld een beugel bij de trap of douche. Dat helpt huurders om langer zelfstandig thuis te wonen.” Iñes vertelt dat meerdere huurders het pakket hebben aangevraagd. “Hier is blijkbaar behoefte aan!
Daar ben ik blij om”, zegt Sylvia. “Ik vind het fijn dat ik er aan kan bijdragen dat onze huurders prettig wonen.”